O nás

Domáce zvieratká sú našimi miláčikmi, priateľmi, často krát sú aj členmi našej rodiny, sú našimi pomocníkmi, dôverníkmi, vernými spoločníkmi, poskytujú nám nezištnú lásku a porozumenie.

Smrť takýchto miláčikov nám spôsobuje smútok, stratu priateľa, preto ich majitelia musia vyriešiť praktickú otázku, čo urobiť s jeho pozostatkami.

Naša spoločnosť sa zaoberá spopolnením a uložením ich pozostatkov do urny, čím Vám umožníme zachovať si dôstojnú pamiatku.

Kremácia – spopolnenie pozostatkov zosnulého zvieratka sa robí v špeciálnom uzavretom kremačnom zariadení, ktoré patrí medzi najmodernejšie a najbezpečnejšie v Európe. Kremačné zariadenie spĺňa prísne veterinárne predpisy a predpisy pre životné prostredie.

Princíp kremačného zariadenia je založený na dvojstupňovom spaľovaní. V primárnej peci sa spália pozostatky uhynutého zvieraťa a v sekundárnej sa spaľujú spaliny, ktoré vzniknú v primárnej peci, čím sa do ovzdušia nedostanú látky zložitého organického charakteru.

Veľmi dôležitá je skutočnosť, že kremácia nie je kafiléria. Kafiléria je priemyselná prevádzka, ktorá zneškodňuje uhynuté zvieratá vo veľkých množstvách.

Dôležitá informácia je, že naša činnosť nie je nakladanie s nebezpečným odpadom.

 

Rozhovor v Košice:Dnes